DENİZ DİP TARAMA

Deniz Tarama Nedir ?

Deniz dip tarama deniz dibi derinleştirme, uygunlaştırma anlamında kullanılmaktadır. Uygulama alanları denize kıyısı olan her tesisin alanlarında ( liman tesisi, tersane , deniz deşaj hatları vb.) olabilir bu operasyonda ana amaç denizi derinleştirmektir, deniz tarama işlemleri başlamadan önce gerekli izinlerin tesis sahibi tarafından alınması ve bu izinlere istinaden deniz zemini tetkiklerinin ( batımetri , sondaj vs.) yapılması ve uygun deniz dip tarama ekipmanı ile deniz dip taramasının yapılması ve deniz dip taramasından çıkan malzemenin gemilere yüklenerek boşaltma alanına taşınması , sonrasında boşaltma işleminin izin verilen koordinatlarda yapılması işlemidir.

Deniz tarama teknolojileri günümüzde denizcilik sektöründe yaşanan büyümeye paralel olarak gelişmekte ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılan ekipman anlamında çeşitlenmektedir. Deniz dip tarama uygulamalarına; özellikle liman inşaatı, mevcut tesislerin kapasite arttırımı, deniz altı tesisat uygulamaları ve derinlik tesisi projelerinde ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu işlemde deniz zemininde bulunan ve taraması gerçekleştirilecek olan materyal (çamur, kum, kaya, vb) yüzer vasıtaların üzerinde bulunan iş makineleri ve tarama pompaları ile boşaltılmakta veya taşınmaktadır. Yapılacak olan işleme ve deniz dibindeki materyal tipine göre kullanılacak olan ekipman çeşitlilik gösterebilmektedir.

Sorunsuz bir uygulama için uygulama öncesinde, tarama yapılacak olan alanda gözlemlenecek olan veriler şunlardır;

 • Tarama maksimum derinliği
 • Dökü veya deşarj mesafesi
 • Taranacak olan malzeme karakteri
 • Tarama miktarı

Ekipman

 • Jack Up Barge
 • Split Barge
 • Cutter suction Dredger
 • Beckhoe Dredger
 • Long reach Excavator
 • Kazık Çakma Ekipmanları (Pile Hammering equipments)

Uygulama Aşamaları

 1. 1
  Tetkik
  Dip tarama uygulamasının yapılacağı alanın incelenerek kullanılacak olan ekipmanın belirlenmesi aşamasıdır.
 2. 2
  Mobilizasyon

  Uygulamada kullanılacak olan ekipmanın çalışma alanına olan uzaklığının ve ne kadar sürede çalışma alanında olacağının hesaplanması ve işverene bildirilmesidir.

 3. 3
  Batımetri
  Tarama yapılan alanın derinlik ölçümüdür. Dip tarama uygulamasından önce ve sonra olmak üzere iki kere yapılır ve bu iki ölçümde elde edilen veriler karşılaştırılarak, tarama yapılmış olan miktar belirlenir.
 4. 4
  Tarama
  Uygulama aşamasıdır. Tarama işlemi işverenin taahhüt ettiği miktarlar ve alanlar doğrultusunda herhangi bir engel yok ise 24 saat esaslı çalışma ile sürdürülür ve taahhüt edilen sürede bitirilir.
 5. 5
  Demobilizasyon

  Yapılan tarama işlemi sonlandırılır ve tarama ekipmanının çalışma alanından tahliyesi gerçekleştirilir.