PALPLANŞ ÇAKIMI

Palplanş Nedir ?

Palplanş; biribirine bağımlı biçimde zemine uygulanarak kazılacak olan alana dikey çelik bir duvar yaratan kenetlenme sistemi bulunan uzun yapı profilleridir. Palplanş genelde toprak veya suyu tutmak için kullanılır. Palplanşın performans kabiliyeti geometrisine ve uygulama yapıldığı zemin tipine bağlıdır.

Kalıcı ve geçici uygulamaları bulunur. Kalıcı Palplanşlar toprakta kalır ve kalıcı dayanma yapıları olarak görev görürler. Geçici Palplanşlar yapılacak kazı içinde güvenli bir şekilde çalışmak ve güvenli erişim sağlamak üzere tasarlanırlar ve sonra çıkarılırlar.

Sıcak haddeleme ve soğuk biçimlendirme Palplanşların üretiminde başlıca iki yöntemdir. Bu iki yöntemin arasında temel farklılıklar olmasına karşın, en önemli fark kenetlenmedir. Sıcak haddelenmiş çelik kazıklar yüksek sıcaklıklarda çelikten üretildiğinden, kenetlenme soğuk biçimlendirmede olduğundan daha sıkı olma eğilimindedir. Normalde daha gevşek kenetlenme aşırı zorlayıcı şartlarda ya da düşük geçirgenlik gerektiren duvarlar için tavsiye edilmez.

Sıcak haddelenmiş çelik kazıklar genelde daha büyüktür ve soğuk biçimlendirilmiş çelik kazıklara göre daha geniş bir dayanım aralığına sahiptir.

Avantajları

Diğer iksalama yöntemlerine nazaran avantajından dolayı palplanş en yaygınıdır:

 • Kazık çakma gerilmelerine yüksek direnç gösterir.
 • Hafiftir
 • Birkaç projede tekrar kullanılabilir.
 • Az bir korumayla su altı ve üstünde uzun çalışma ömrü vardır.
 • Ya kaynaklama ya da cıvatalamayla kolay ayarlanır kazık uzunluğu sağlanır.
 • Bağlantılar kazık çakma sırasında daha az deforme olma eğilimi gösterir.

Uygulama

 1. Bir çelik kazık profiller dizisini düzenleyip, çelik kazıkların kenetlenmesini sağlayarak,
 2. Çelik kazıkları tek tek istenen derinliğe çakarak (veya titreşimle),
 3. İlk çelik kazık ile ikinci “kenetlenmiş” arasına ikinci çelik kazığı kenetlemelerle çakarak,
 4. Duvar çevresi tamamlanana kadar 2 ve 3. adımları tekrar ederek,
 5. Daha karmaşık profiller kullanıldığında bağlantı elemanları kullanarak inşa edilir.

Dezavantajları

 • Profiller nadiren kalıcı yapının bir parçası olarak kullanılabilir.
 • Çelik kazıkların uygulanması kayalık veya taşlık topraklarda zor hatta bazen imkansızdır. Bu gibi durumlarda istenen duvar derinliklerine ulaşılamayabilinir.
 • Kazı profilleri çelik kazık profili ile kenetlenme elemanları tarafından belirlenir.
 • Çelik kazıkların çakılması çevreye rahatsızlık verebilir.
 • Bitişik arazilerdeki yerleşim alanları kazık döşeme titreşimlerinden etkilenebilir.

Uygulama Aşamaları

 1. 1
  Uygulama Yapılacak Alanın Tetkiki
  Palplanş uygulanacak olan alanın önceden görülmesi ve palplanş çakımına uygunluğu gözden geçirilmelidir, bu gözlemde alınacak veriler; uygulama alanının palplanş çakım makinesine uygunluğu, uygulama yapılacak alanda var ise zemin etüd raporları, zemin etüd raporu yok ise zemin tipi yüzeysel olarak gözlemlenmelidir. Çakma Ekipmanı Palplanş’ı çakmaya başlamadan önce yapılacak olan kazı değerleri, toprak tipi gibi etkenler göz önünde bulundurularak ön hesap yapılır ve kullanılacak olan palplanş ebatları hesaplanır. Sonrasında palplanş boylarına ve zeminden alınacak sürtünme değerlerine göre uygun çakma ekipmanı (ekskavatöre monte, serbest salınım vibro çakıcılar veya dizel çekiç) belirlenir.
 2. 2
  Uygulama

  Palplanş çakma ekipmanı hazırlandıktan sonra, inşaat çizimlerinde gösterilen yere Palplanşların yerleştirilmesine başlanır. Palplanşların doğru hizada yerleştirilmesini ve çakılmasını sağlamak için geçici kalıp yanı lataları, şablonlar veya kılavuz yapılar gerçekleştirilebilir.

  Palplanşlar yerine yerleştirildikten sonra, uygun çakma ekipmanı ile çakmaya başlar. Palplanşlara zarar gelmemesi ve uzunlukları boyunca uygun kenetlenme sağlamak için yassı kazıklar uygun çekiç ebadı ve onaylanmış yöntemlerle çakılmalıdır. Dizel Çekiçle çakma işlemi sırasında hasarı engellemek için yassı kazıkların tepesine koruyucu bir başlık takılır.

 3. 3
  Kesme ve Ekleme
  Palplanşlar zemine çaktıktan sonra, eğer işveren ilave penetrasyona ihtiyaç olduğunu görürse ekleme ve birleştirme işleri yürütülür. Palplanşlar zemindeki maksimum çakma sınırına gelene kadar çakma işleri tekrar yapılır. Bundan sonra palplanşın fazlası kesilir ve sahadan çıkartılır. Tüm kesme işi güvenlik amacıyla düzenli ve ustalıkla yapılmalıdır.
 4. 4
  Çekme ve Yeniden Çakma

  Çakılmış palplanşların içinde yapılmış olan yapının tamamlanmasından sonra palplanş ile yapılan yapının arası uygun dolgu malzemesi ile doldurulup söküme hazır hale getirilir, dolgu işleminden sonra işveren iş makinesinin çalışması için gerekli çalışma alanını tahsis ederek söküm işlemine başlanır ve sahadan uzaklaştırılır.